Zpět

STIMULAČNÍ HRAČKY


STIMULAČNÍ HRAČKY A POMŮCKY

Odborně doporučené stimulační hračky kombinují zrakové, zvukové a hmatové podněty. Měly by být přiměřené věku, potřebám a možnostem dítěte. Je možno použít celé škály barev, ale vzhled hračky musí obsahovat vysoce kontrastní vzory. Nejsilnějším podnětem je černobílý kontrast. K zapojení ostatních smyslů by měla hračka být ozvučená a vyrobená z různých druhů materiálů.

Ani hračky pro zcela zdravé dítě v období vývoje vidění by neměly postrádat tyto charakteristické rysy. U dítěte s předpokládaným nebo potvrzeným zrakovým postižením je používání zrakové stimulace stejně důležité jako pohybová rehabilitace např. cvičení Vojtovou metodou. U vícečetně postiženého dítěte je navíc nutné kombinovat hned od začátku více smyslů dohromady pro vytvoření kvalitnější a hlavně komplexní informace o okolním prostředí.

Zrakovou stimulaci pomocí dobře zvolených hraček mohou rodiče začít u svého dítěte sami, ale perspektivně je třeba odborné vedení speciálním pedagogem.Mgr. Lucie Pavlisová, zrakový terapeut