Zpět

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY

Každé malé dítě si od určitého věku začíná prohlížet detaily. Ty jsou však pro řadu dětí s těžkou zrakovou vadou prakticky nerozlišitelné. V dnešní době sice existují knížky pro malé děti s těžkou zrakovou vadou, ale jsou bohužel málo dostupné (a to včetně knihoven pro tyto děti). Dítě s těžkou zrakovou vadou, kterému nestačí nejlepší brýlová korekce, by mělo pochopit, co to je zvětšení a naučit se s ním pracovat.

Proto už děti od 3 - 4 let se mohou seznamovat s jednoduchou formou zvětšení a to za pomoci lupy. Existují jednoduché typy lup, např. polokoule, které jsou vyrobené z plastu. Jsou lehké, přenosné, odolné proti rozbití. Některé děti však kromě určitého zvětšení potřebují ještě vyšší kontrast. I to lze řešit pomocí příložní lupy s osvětlením.

Pro děti již školního věku lze využít řádkových lup pro lepší a pohodlné čtení. Některé děti potřebují přiblížit detail z dálky a pro ně existuje monokulár - takový jednoduchý dalekohled pro jedno oko. Dítě si tak může prohlížet věci na větší vzdálenost, než mu jeho zraková vada dovoluje. Pokud je zraková vady tak těžká, že dítěti nestačí ani jedna z výše jmenovaných pomůcek, existují ještě takzvané elektronické pomůcky. Z nich nejlepší je tzv. televizní kamerová lupa, kdy dítě si pod ní může kreslit, stavět stavebnici, vybarvovat obrázky, prohlížet i knížky či časopisky určené pro zdravé děti jeho věkové skupiny.

Skupina dětí, u kterých se předpokládá těžší stupeň zrakového postižení: albinismus, CVI, vrozená katarakta, vrozený glaukom, vrozený nystagmus, extrémně vysoká refrakční vada, kolobomy - rozštěpy sítnice nebo zrakového nervu, atrofie či hypoplasie zrakového nervu, tapetotetinální degenerace, retinopatie nedonošených dětí a mírnější formy persistence primárního hyperplastického sklivce.

Mgr. Barbora Zobanová, zrakový terapeut