DĚTSKÝ SVĚT POD LUPOUDlouhodobě podporováno společností GLIM CARE s.r.o.


Zpět GLIM s.r.o.

DLOUHODOBÁ PODPORA ROZVOJE ZRAKU A ZRAKOVÝCH FUNKCÍ U PŘEDŠKOLNÍCH A ŠKOLNÍCH DĚTI S VADAMI ZRAKU.

Cíl projektu: Zrak má jedno z hlavních postavení mezi všemi smysly. Díky zraku můžeme komunikovat, orientovat se v prostředí, rozlišovat tvary, barvy, velikosti, vzdálenosti, hloubku, směr, pohyb v okolím prostředí.

Zprostředkovává informace detailní i globální. Má rozhodující vliv na utváření správných představ, rozvoj paměti, pozornosti, myšlení, řeči i emocí.

Zrakové vjemy mají nepostradatelný význam pro naší každodenní praktickou činnost - hra, učení, práce, zájmová nebo rekreační činnost.

Poškození či porucha zraku nebo dokonce jeho úplná ztráta, omezuje, deformuje nebo zcela vylučuje tento důležitý zdroj informací.

V dětském věku zrak prochází bouřlivým vývojem a je tedy nutné dětem, hlavně v předškolním věku, nastavit co nejoptimálnější podmínky pro jeho rozvoj.

... právě proto vznikl projekt, který bude částečně sponzorovat kompenzační pomůcky pro děti ve věkové skupině 4 - 15 let se závažnou zrakovou vadu. Pokud i nejlépe předepsané brýle na práci do blízka nestačí, pak potřebují speciální optickou pomůcku. Další část projektu je zaměřena na zrakové vady, které jsou spojeny s extrémní světloplachostí. Tento projekt bude pokračovat i v následujícím roce.


Co jsou to kompenzační pomůcky?


Kompenzační pomůckou se rozumí nástroj, přístroj nebo zařízení, speciálně vyrobené nebo speciálně upravené tak, aby svými vlastnostmi a možnostmi použití kompenzoval nedostatečnost způsobenou těžkým zrakovým postižením.


Co to ve skutečnosti znamená?


Sklopná dřevěná deska - pro přiblížení obrazového a textového materiálu

Lupy - řádkové, polokoule, plastová čočky, zvětšení 1,5 - 5x, s osvětlením či bez osvětlení

Speciální hranové filtry do dioptrických brýlí - tzv. Kantenfiltr firma Zeiss, Eschenbach či Konvex


Ani jedna z výše jmenovaných pomůcek není hrazena pojišťovnou a ani není možné na ni zažádat na příslušném odboru obecního úřadu s rozšířenou
působností dle místa bydliště.Zodpovědná osoba: Mgr. Barbora Zobanová
MAJÁČEK o.p.s. (Mezioborová spolupráce v péči o dítě postižením zraku)
ve spolupráci s firmou GLIM Care s.r.o