Zpět

?!?! PROČ ?!?!

KDYŽ SE NARODÍ MALIČKÝ, DAR VIDĚNÍ MÁ POD VÍČKY...

Víme, že 80% všech informací z okolního světa získává člověk zrakem. Přesto ze všech smyslů je zrak po narození nejméně vyvinutý, protože plod v děloze slyší, chutná, hmatá, cítí, ale nemá možnost vidět. Zrak se bouřlivě rozvíjí hned po porodu, celý první rok, až je konečně kolem 3. roku hlavní proces vývoje vidění prakticky ukončen.

Používání zrakové stimulace pro vývoj zraku je stejně důležité jako pohybová rehabilitace pro rozvoj motorických dovedností. Je na nás, abychom správnou úpravou prostředí dítěte a doplněním o kvalitní a vhodné stimulační prvky podpořili jeho vývoj a podpořili tím i zapojení všech smyslů do plánu poznávání života kolem nás.

V případě podezření na zrakové nebo vícečetné postižení je velmi důležité začít co nejdříve patřičnou zrakovou stimulaci a neztrácet čas čekáním na konečné upřesnění a zařazení diagnózy dítěte.

Jsou organisace, které poskytují v první řadě okamžitou, plně profesionální a zároveň lidskou pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě se zrakovým nebo vícečetným postižením. V rámci komplexního poradenství učí rodiče, jak se vyrovnat s novou situací, jak překonat a přitom správně využít první měsíce a roky života dítěte.

Pro rodiče handicapovaného dítěte je hlavně v začátcích těžké oprostit se od svých pocitů. Často si s dítětem nedokážou hrát, pouze neustále prověřují a testují jeho schopnosti a tím prohlubují nejistotu svou i dítěte.

Dítě potřebuje dostatek podnětů pro rozvoj jeho osobnosti a individuality. Ale stejně důležité je zavést mu do života určitý řád. Čas pro bdění a čas pro odpočinek.

Největším stimulačním podnětem pro vývoj zrakové dráhy a všech důležitých oblastí mozkové kůry, které souvisejí s nejen se zrakem, je pohybující se kontrastní vzor v zorném poli dítěte. I novorozenec, u kterého je vnímání barev v prvních 2-3 týdnech života dosud nedokonale vyvinuté, reaguje na černobílé, případně černobíločervené, hračky, zdobené např. pruhy, šachovnicí, spirálou nebo schématickým obličejem. Později je možno použít nejen černobílý kontrast, ale lze využít celé škály barev, působení různých povrchů materiálu v kombinaci se světelnými efekty. Ani hračky pro zcela zdravé dítě by v období vývoje vidění neměly postrádat tyto charakteristické rysy.

Každý člověk při odpočinku nebo usínání potřebuje uklidňující a příjemné prostředí. V dětství si osvojujeme určité návyky až rituály a vracíme se k nim vždy v období vyčerpání a stresu. Ve spánku se fixují paměťové stopy a buduje se naše podvědomí. Proto je nutné dát dětem hned od narození pocit bezpečí a klidu. Jemnější kontrastní barevnost, ale stále zrakově použitelná i pro malé dítě, a měkký povrch nápaditých hraček dokáže vytvořit prostor pro zpracování dojmů, zážitků a pocitů před usnutím.

Výzkumy ukazují, jak pro rozvoj jedince však nestačí jen obohatit prostředí, ale jak důležitá je aktivní spoluúčast, především matky, při adaptaci na okolní dění. Základním předpokladem pro správný přístup je radost z toho, že si mohou spolu hrát, pocit zodpovědnosti a uvědomění si, že čas po který mohu být se svým dítětem je nám dán za život jen několikrát. Je nutné ho plně využít. Proto by se hračky měli líbit i rodičům. Hračku nabízíme vždy s citovým podtextem. Rozvíjíme přece dítě i emocionálně, ne jen podle doporučených trendů.

Pro dobrý vývoj každého dítěte jsou důležité jen dvě věci: milovat ho a mít zdravý rozum. Vše ostatní už přichází intuitivně tak, jak nám to poskytli naši předkové, hlavně rodiče.MUDr. Anna Zobanová, dětský oftalmolog