Zpět

MAJÁČEK o.p.s.
Mezioborová spolupráce v péči
o dítě postižením zraku


Sídlo společnosti: Krškova 807,
152 00 Praha 5, Barrandov

Zakladatel: MUDr. Anna Zobanová

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA
ZALOŽENO 2004 - AKTIVNÍ OD 2006

Společnost poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby:


a) Komplexní oftalmologicko - pedagogickou péči o velmi malé děti s poruchami zraku
a o děti s vícečetným smyslovým či kombinovaným postižením.

b) Cílenou týmovou spolupráci specialistů: oftalmolog, optometrista, ortoptista, zrakový terapeut, speciální pedagog, psycholog, neurolog, fyzioterapeut, klinický logoped, pediatr, genetik, atd.

c) Návrh rehabilitačních postupu a vytváření pro ni vhodných podmínek a pomůcek.


d) Integraci a koordinaci výsledků této spolupráce s léčbou a postupy používanými v ostatních zahraničních státech jak Evropy, tak i celého světa.

e) Organizace postgraduálního i kontinuálního vzdělávání v oblasti dětské oftalmologie a speciální pedagogiky formami konsultací, pracovních setkání, studijních pobytů a stáží na vybraných pracovištích u nás i v zahraničí.

f) Prezentace výsledků na setkáních odborných společností na národní i mezinárodní úrovni.

g) Zveřejňování poznatků informováním laické veřejnosti formou vytváření osvětové literatury nebo jinou formou komunikace se sdělovacími prostředky.

Komplení přehled zveřejněných výročních zpráv a účetních uzávěrek najdete v archivu.