Zpět

KONTAKTY

MUDr. Anna Zobanová
majacekops@seznam.cz

Ing. Petr Novák
novakpe@labe.felk.cvut.cz

Zdravotnické zařízení Barandov

Krškova 807
152 00 Praha 5

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY

Mgr. Barbora Zobanová
zrakový terapeut
barbora.zobanova@seznam.cz

STIMULAČNÍ HRAČKY

Mgr. Lucie Pavlisová
zrakový terapeut 
lucipa@seznam.cz

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MOBILITA

PhDr. Zuzana Kramosilová
zrakový terapeut
kramosilovazuzka@seznam.cz


číslo účtu: 193091606/0300 ČSOB

IČO: 27179001